Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Đường Lam Sơn - Phường Tích Sơn - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại 02113862491
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)