Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 67 Trưng Trắc, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại 0733867868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)