Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại (0240)2210491
Fax (0240)3555995
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)