Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thuỷ lợi - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km 10, quốc lộ 1A, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại 0466742798
Fax 0438615706
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)