Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại (074)3614418
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)