Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Khu Công nghiệp Hoà Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (0511)2218455
Fax (0511)3846224
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)