Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Giuộc.
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 38 Nguyễn Thái Bình, khu phố 4, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Điện thoại 0723893322
Fax 0723893322
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)