Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thị trấn Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại 0433682318
Fax 0433682368
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)