Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Thanh Trì Trung tâm phát triển quỹ đất
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Văn Điển- Huyện Thanh Trì- Hà Nội
Điện thoại 0936683595
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)