Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Thanh Trì Ban Quản lý dự án
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Văn Điển- Thanh Trì- Hà Nội
Điện thoại 0983109018
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)