Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN AFC NGUYÊN LINH
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Tổ 2, ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
Điện thoại 0979888555
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)