Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trường THPT Nguyễn Hoàng, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Tiểu khu 6 - Thị trấn Hà Trung - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 0373836402
Fax 0373621898
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)