Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý các dự án Đường Sắt
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 107 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại 0433115221
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)