Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Cửu Long
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 127B. Đinh Tiên Hoàng Quận Bình Thạnh Tp. HCM
Điện thoại 0838411872
Fax 0838411872
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)