Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG HÀ GIANG
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ số nhà 09 ngõ 26 tổ 17 phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 0976053360
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)