Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Thống Nhất
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 01 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại (08) 38690868
Fax (08) 38656715
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)