Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm kiểm nghiệm Quảng Ninh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 651B, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại (0333)623115; (0333)82857
Fax (0333)623115
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)