Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công Ty TNHH MTV Nhiệt điện Uông Bí
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Địa phương
Địa chỉ Phường Quang Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại 0333854284
Fax 0333854181
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)