Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 429 Đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 0273822863
Fax 0273822138
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)