Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Ngõ 12 Láng Hạ, khu K-H Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (04)37727321
Fax (04)38294310
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)