Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh,số 02 đường Hàm Nghi,phường Bến Nghé,quận 1,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0838212805
Fax 0839142749
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)