Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Văn phòng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Tầng 17 toàn nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội
Điện thoại (04)37741091
Fax (04)37741093
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)