Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 69, đường Võ Văn Kiệt, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
Điện thoại 07103841086
Fax 07103841118
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)