Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Định Quán
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ ấp Hiệp Tâm 1, TT ĐỊnh Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại 0613612505
Fax 0613614573
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)