Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng cục Hải quan
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0439440833
Fax 0439440618
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)