Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án công trình giao thông Hà Giang
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 380, đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Điện thoại (0219) 3 866 706
Fax (0219) 3 868 702
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)