Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại (04)37741520
Fax (04)35186434
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)