Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Nguyễn Trãi
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 314 Nguyễn Trãi,Phường 8, Quận 5,Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0839235020
Fax 0838382182
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)