Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUANACONS
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Khối phố Phú Phong, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại 0972206594
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)