Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty truyền hình cáp Saigontourist
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 160 Hoa Lan,P.02,Q.Phú Nhuận,TP. HCM
Điện thoại 0835178610
Fax 0835178610
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)