Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án đầu tư XDCB huyện Kỳ Anh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại 0393869279
Fax 0393869279
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)