Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Điện thoại 0603848098
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)