Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án huyện Tân Phú Đồng Nai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 175 - Nguyễn Tất Thành - huyện Tân Phú - Đồng Nai
Điện thoại (0613) 696042
Fax (0613) 696042
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)