Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Phố 1, Thị Trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá
Điện thoại 0982874244
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)