Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Xí nghiệp môi trường đô thị huyện Gia Lâm
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 211 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại 0438273643
Fax 0438273643
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)