Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA NHNo và PTNN Việt Nam
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Phòng kế toán ngân quỹ, NHNo và PTNN Việt Nam,số 12 Phan Chu Trinh,phường Điện Biên,TP.Thanh Hóa
Điện thoại 0373852406
Fax 0373852094
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)