Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản Lý Dự Án Thoát Nước Thị Xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 226 Đường Trần Phú, phường 7, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại 0743866915
Fax 0743866916
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)