Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Á
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ NGUYỄN XIỂN – PHƯỜNG VĨNH HẢI – TP. NHA TRANG
Điện thoại (058)3831610
Fax (058)3831610
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)