Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu ÐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH SÓC TRĂNG
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 132 TRẦN VĂN BẢY, PHƯỜNG 3, TP. SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG
Điện thoại (079)3822598
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)