Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Ban QLDA Cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương,số 223,đường Nguyễn Lương Bằng,TP.Hải Dương
Điện thoại 03203897255
Fax 03203895523
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)