Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam”
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ P2402, tầng 24, nhà 24T1, khu đô thị Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại (04)62837777
Fax (04)62847777
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)