Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Điện lực Từ Liêm
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Km số 7, đường Xuân Thuỷ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà N
Điện thoại 0422185210
Fax 04367643017
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)