Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Điện thoại 0753894394
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)