Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ số 06 - Hạc Thành - phường Tân Sơn - thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại 02373853406
Fax 02373853690
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)