Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA ĐTXD công trình quận Phú Nhuận
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ 147 Nguyễn Đình Chính, phường 11 quận Phú Nhuận, TP HCM
Điện thoại 0838422960
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)