Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hòa Vang
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 02363696087
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)