Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH một thành viên cơ khí Hà Nội
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 76 Nguyễn Trãi, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 0438584475
Fax 0438583268
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)