Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Đường Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại 0683922163
Fax 0683922163
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)