Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ Bộ Tổng Tham Mưu
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Số 11 Hoàng Sâm - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại 0437569270
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)