Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1 Bùi Thị Xuân - Phường Quang Trung - /thị xã Sơn Tây - HN
Điện thoại 02422600168
Fax 02433832141
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)